Praktikon.nl maakt gebruik van cookies om de website goed te kunnen laten werken en te analyseren hoe de website wordt gebruikt. Voor meer informatie, bekijk ons privacybeleid.

Bel voor meer informatie 024 3615480 |
info@praktikon.nl
Direct naar: BergOp.info
Laatste nieuws
U bent hier: Home / Nieuws / Laatste nieuws
Laatste nieuws
31.01.19
Traumasensitief Onderwijs
Een groot deel van alle leerlingen in het onderwijs maakt in zijn jeugd één of meerdere potentieel traumatische ervaringen mee, zoals mishandeling, verwaarlozing, dood of ernstige ziekte van gezinsleden en uithuisplaatsing. Scholen zijn zich veelal te weinig bewust van de signalen van trauma bij leerlingen.

Belang van Traumasensitief Onderwijs

Een groot deel van alle leerlingen in het onderwijs maakt in zijn jeugd één of meerdere potentieel traumatische ervaringen mee, zoals mishandeling, verwaarlozing, dood of ernstige ziekte van gezinsleden en uithuisplaatsing. Scholen zijn zich veelal te weinig bewust van de signalen van trauma bij leerlingen. Hierdoor wordt er nog te weinig ingespeeld op de specifieke onderwijs- en begeleidingsbehoeften van leerlingen die traumatische ervaringen hebben meegemaakt. Uit praktijkervaringen blijkt Traumasensitief Onderwijs een veelbelovende aanpak is om scholen hierin te ondersteunen. Traumasensitief Onderwijs beoogt de kennis op gebied van trauma te vergroten en handvatten aan te bieden.

Implementatie en effecten Traumasensitief Onderwijs

Wetenschappelijk onderzoek naar de implementatie en effecten Traumasensitief Onderwijs is nog beperkt. Daarom ging in november 2018 het onderzoeksproject “Traumasensitief Onderwijs: implementatie van een traumasensitief klimaat in scholen door professionalisering van leerkrachten” van start. Met dit onderzoek komt er meer zicht op wat er nodig is om een traumasensitief klimaat in scholen te ontwikkelen. Er wordt onderzocht wat “best practices” uit de praktijk zijn en wat er uit wetenschappelijke literatuur naar voren komt aan belemmerende en bevorderende factoren in de implementatie van Traumasensitief Onderwijs. Daarnaast onderzoeken we het effect van een traumasensitief schoolklimaat op leerkrachtcompetenties, relatie leerling-leerkracht, klassenklimaat en op de symptomen van trauma, mentale gezondheid, veerkracht en zelfregulatie van leerlingen met trauma ervaringen.

Consortium Traumasensitief Onderwijs

Het onderzoek wordt uitgevoerd op meerdere basis en middelbare scholen in het speciaal en regulier onderwijs. De uitvoering van het onderzoek wordt gedaan door Koraal, Praktikon, Pluryn/Intermetzo, Orion, 4tact-Speciaal Onderwijs/De Loodsboot, die hun krachten gebundeld hebben in een consortium.

Meer weten?

Neem voor meer informatie over dit onderzoek contact op met de projectleiders: Wendy Nelen (Koraal & Praktikon) of Petra Helmond (Koraal & Pluryn/Intermetzo), via tso@koraalgroep.nl.

De consortiumpartners van het project Traumasensitief Onderwijs zijn: Wendy Nelen (Koraal & Praktikon), Petra Helmond (Koraal & Pluryn/Intermetzo), Evelyne Offerman & Michiel Asselman (Orion), Jolanda Buijze (De Loodsboot), Roel Kooijmans (Koraal).


08.10.18
Congres ‘De kracht van de klik’ op 14 december 2018
Op vrijdag 14 december vindt het congres 'De kracht van de KLIK' plaats; een interdisciplinair congres plaats over het versterken van behandelrelaties tussen jongeren, hun opvoeder(s) en behandelaar(s) in de jeugdzorg.

Op vrijdag 14 december vindt het congres 'De kracht van de KLIK' plaats; een interdisciplinair congres plaats over het versterken van behandelrelaties tussen jongeren, hun opvoeder(s) en behandelaar(s) in de jeugdzorg. Er zullen diverse lezingen en workshops te volgen zijn, onder andere over de impact van behandelrelatie op het behandelresultaat en het belang van de behandelrelatie bij E-health. Het congres wordt georganiseerd door Brijder Jeugd (Parnassia Groep) in samenwerking met Praktikon-RU, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Curium-LUMC, Windesheim en De Opvoedpoli.

Het congres is voor professionals die met jongeren werken, onderzoekers die zich bezighouden met de behandelrelatie (of alliantie) binnen het jeugddomein en studenten van relevante opleidingen.

Het programma bestaat uit lezingen en diverse workshops met onder andere de volgende thema’s:

 • Kenmerken en ontwikkeling van een goede behandelrelatie met jongeren en hun opvoeder(s)
 • De impact van de behandelrelatie op het behandelresultaat; verschillen tussen doelgroepen en context
 • Versterken en behouden van een goede behandelrelatie met motiverende gespreksvoering, cliënt-gestuurde feedback en andere methoden
 • Het karakter en belang van de behandelrelatie bij E-health

Meer informatie
Lees hier de uitnodiging of bekijk het programma en de sessies.

Waar en wanneer?
Datum: Vrijdag 14 december 2018
Tijd: 09.30 tot 16.30 uur
Locatie: Congrescentrum Reehorst in Ede

Aanmelden
Interesse? Meldt u dan nu aan via onderstaande link:
Aanmelden congres 'De kracht van de KLIK'
(Let op: beperkt aantal plaatsen beschikbaar)


30.08.18
Amsterdam kiest voor Praktikon
De gemeenten in de regio’s Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland hebben Praktikon opdracht gegeven om met BergOp gegevens te verzamelen over de uitkomsten van de door hen gefinancierde jeugdhulp.

De gemeenten in de regio’s Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland hebben Praktikon opdracht gegeven om met BergOp gegevens te verzamelen over de uitkomsten van de door hen gefinancierde jeugdhulp. Om de cliënttevredenheid en het nut of resultaat van de hulp te meten, wordt de Cliëntervaringsmonitor (CEM+) gebruikt, een instrument dat door de gemeenten zelf is ontwikkeld. Praktikon werkt hierbij samen met Initi8 uit Rotterdam, die de het aanleveren van de data aan de gemeenten gaat verzorgen.


10.07.18
Handleiding VSOG per 9 juli beschikbaar
De Handleiding voor de Verkorte Schaal voor Ouderlijk Gedrag (VSOG) is klaar. De VSOG maakt deel uit van de set vragenlijsten Vragenlijsten Gezin & Opvoeding (VG&O), naast de OBVL, VGFO en VMG. De VSOG is echter ook als afzonderlijk instrument beschikbaar.

De Handleiding voor de Verkorte Schaal voor Ouderlijk Gedrag (VSOG) is klaar. De VSOG maakt deel uit van de set vragenlijsten Vragenlijsten Gezin & Opvoeding (VG&O), naast de OBVL, VGFO en VMG. De VSOG is echter ook als afzonderlijk instrument beschikbaar. De set vragenlijsten voor het meten van opvoedingsbelasting, gezinsfunctioneren, opvoedgedrag en meegemaakte gebeurtenissen wordt door Praktikon en Eburon uitgegeven. Voor de OBVL en de VGFO waren al handleidingen beschikbaar; de set is nu aangevuld met de handleiding voor de VSOG.

Evenals de Handleidingen van de OBVL en VGFO wordt de Handleiding VSOG als print-on-demand boek uitgegeven door Eburon (www.eburon.nl). Een gratis versie is vanaf 9 juli 2018 ook beschikbaar op de website van Praktikon (www.praktikon.nl/vsog).

Wijzigingen in de scoring van de VSOG

Belangrijk voor gebruikers van de VSOG – zowel in de verschillende versies van de VG&O als de afzonderlijke vragenlijst – is dat het maken van de Handleiding ook heeft geleid tot belangrijke wijzigingen in naamgeving, scoring en interpretatie van een aantal schalen.

Deze wijzigingen betreffen:

 • Naamgeving van schalen
  De VSOG meet vijf aspecten van het ouderlijke opvoedingsgedrag, te weten Positieve betrokkenheid (voorheen Positief Ouderlijk Gedrag); Regels aanleren (vh. Regels); Materieel Belonen (vh. Belonen); Straffen; en Fysiek straffen (vh. Hard straffen).
 • De scoring en interpretatie van de schalen Materieel belonen en Straffen is gewijzigd: hoge scores wijzen nu op problematisch opvoedgedrag en lage scores op competent opvoedgedrag (was eerder andersom).
 • Item 18 (‘klap in gezicht’) telt niet meer mee voor de score op de schaal Fysiek straffen maar maakt nog wel deel uit van de vragenlijst.
 • De normering van alle schalen is gewijzigd: Positieve betrokkenheid en Regels aanleren kennen nu nog slechts één normgroep 4-18 jaar (was 4-11 en 12-18 jaar); Bij Materieel belonen en straffen zijn bij de normgroep 4-11 jaar enkele Tscores bijgesteld; Fysiek straffen is genormeerd op basis van 4 items, zonder item 18.

Wijzigingen in de VSOG in BergOp

De VSOG en VG&O zijn al enige jaren in omloop en o.a. opgenomen in BergOp. Vanaf 9 juli 2018 wordt de scoring van de VSOG in BergOp aangepast en de scoringsprofielen gewijzigd. Om de continuïteit van de scores van de VSOG over meerdere metingen tijdens een behandeling te waarborgen, worden per 9 juli 2018 ook de scores aangepast van alle VSOG lijsten die sinds 1 januari 2016 zijn ingevuld.

Hebt u vragen over deze aanpassingen van de VSOG, dan kunt u contact opnemen met Ronald De Meyer van Praktikon (r.demeyer@praktikon.nl).

Tel. 024-3611020


04.04.18
Veiligheid en AVG

Veiligheid en AVG

Zoals u ongetwijfeld weet zal per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingaan. Vanaf deze datum geldt in de gehele Europese Unie dezelfde privacywetgeving. De AVG bevat aangescherpte privacyregels voor alle maatschappelijke sectoren, waaronder de zorg. Door de nieuwe wetgeving komt er meer verantwoordelijkheid te liggen bij organisaties die persoonsgegevens beheren. Dit geldt ook voor Praktikon, als leverancier van BergOp en verwerker van persoonsgegevens van zorginstellingen. Wij informeren u hierbij graag over de veranderingen die de AVG inhoudt voor Praktikon, BergOp en onze toeleveranciers.

Nieuwe Verwerkersovereenkomst

Omdat onze subverwerkers te maken hebben met persoonsgegevens van BergOp gebruikers, sluiten we met al onze BergOp klanten een verwerkersovereenkomst af. In deze overeenkomst zijn de afspraken en verplichtingen over en weer vastgelegd. Met de komst van de AVG is de huidige bewerkersovereenkomst voor BergOp gebruikers geactualiseerd en aangepast aan de aangescherpte regels vanuit de AVG. Indien gewenst kunnen BergOp klanten de geactualiseerde verwerkersovereenkomst bij ons opvragen om de huidige bewerkersovereenkomst te vervangen.

Certificering aXtion, Site4U en BIT

Voor de ontwikkeling, het beheer en hosting van BergOp werkt Praktikon samen met subleveranciers aXtionSite4U (hostingpartij) en BIT (datacenter). Deze partijen zijn subverwerkers van persoonsgegevens in de zin van de aangescherpte eisen vanuit de AVG. De subverwerkers hebben in 2017 een hernieuwd certificeringstraject doorlopen voor NEN 7510 en ISO 27001. Hiermee tonen zij aan dat de strenge normeringseisen op het gebied van informatiebeveiliging voor BergOp worden nageleefd. NEN 7510 is een nationale norm voor informatiebeveiliging in de zorgsector. In NEN 7510 worden maatregelen beschreven om op een adequate manier om te gaan met de (gevoelige) informatie die rondgaat in de zorgsector. Het ISO-certificaat toont aan dat er een beleid wordt gehanteerd waarin de betrouwbaarheid, beschikbaarheid en integriteit van informatie centraal staan. Met deze certificering voldoen onze toeleveranciers aan de nieuwe regelgeving vanuit de AVG.

Maatregelen Praktikon

Ook Praktikon zelf treft maatregelen om te blijven voldoen aan de privacy en veiligheidsnormen vanuit de AVG. We houden voortdurend controle op de beveiliging en bescherming van gegevens vanuit de huidige interne commissie voor veiligheid. Ook bij onderzoeken waarbij Praktikon betrokken is wordt er uiterst zorgvuldig met gegevens omgegaan. Naast de interne commissie zal Praktikon een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) aanstellen, die erop toeziet dat wij ons houden aan de privacywetgeving.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit bericht, neem dan contact op met Praktikon.


03.04.18
Nieuwe training ‘Werken met Doelen’

Onderzoek naar de effectiviteit van behandelingen laat zien dat het gericht werken naar doelen het hulpverleningsresultaat bevordert. Het opstellen van doelen en het meten van doelrealisatie is dus van belang voor cliënten; zij worden er beter van.

Praktikon heeft een training ‘Werken met Doelen ontwikkeld’, waarbij hulpverleners handvatten krijgen om duidelijke hulpverleningsdoelen op te stellen en deze zo concreet mogelijk te operationaliseren, zodat vervolgens gemeten kan worden of die doelen gehaald zijn.

In deze training leren deelnemers meer over het belang van doelen stellen, de criteria voor het stellen van goede, evalueerbare doelen en de wijze van evalueren van opgestelde doelen aan de hand van de GAS-methodiek (Goal Attainment Scaling). In de training wordt theorie afgewisseld met praktische oefeningen. Aan het eind van de training weten deelnemers waar ze op moeten letten bij het opstellen en evalueren van doelen en kunnen ze de bijbehorende werkwijze in de praktijk juist toepassen.

Meer weten?
Neem voor meer informatie contact op. We helpen u graag verder!


01.02.18
WijkteamsWerkenmetJeugd.nl: toolbox voor jeugdprofessionals

Het Nederlands Jeugdinstituut heeft in samenwerking met Movisie, adviesbureau VanMontfoort, PI Research en Praktikon de website ‘Wijkteams Werken met Jeugd’ ontwikkeld. Op de website ‘Wijkteams Werken met Jeugd’ zijn de kennis en hulpmiddelen van vijf kennisinstituten gebundeld. Hiermee wordt voorkomen dat wijkteams in iedere afzonderlijke gemeente ‘het wiel moeten uitvinden’.

Met de lancering van de website ‘Wijkteams Werken met Jeugd’ staat relevante vakinhoud voortaan op één centrale plek. De lancering van de website vond op 19 januari 2018 plaats. Vanaf dat moment kunnen professionals uit wijkteams in heel Nederland de tools kosteloos downloaden en gebruiken.

Kijk voor meer informatie op www.wijkteamswerkenmetjeugd.nl


30.01.18
Ben ik Tevreden? Cliëntervaringsinstrument

Sinds januari 2018 heeft Praktikon, na een periode van nauwe samenwerking met de ontwikkelaar Martha van Biene, het cliëntervaringsinstrument Ben ik Tevreden? (BiT) onder haar hoede genomen.

Praktikon draagt vanaf dit jaar de zorg voor het instrument en is tevens verantwoordelijk voor de doorontwikkeling ervan. Zo is er naast de BiT gesprekslijst en de BiT Klein Kijken, ook een gesprekslijst ontwikkeld voor ambulante cliënten: de BiT In Balans. Net als bij de andere varianten staat bij dit instrument de dialoog centraal. De BiT In Balans is gebaseerd op de ZRM en biedt een leidraad voor een tevredenheidsgesprek rondom verschillende levensgebieden met mensen die ambulante ondersteuning ontvangen.

Daarnaast heeft Praktikon een onderzoek uitgevoerd naar de validiteit en betrouwbaarheid van de BiT Klein Kijken – Observatielijst EMB. Aan de hand van de analyses én ervaringen uit de praktijk zullen er wijzigingen worden doorgevoerd zodat de observatielijst nog beter aansluit bij de doelgroep.

Met het instrument Ben ik Tevreden? wordt voldaan aan de eisen van het wettelijke kwaliteitskader van de gehandicaptensector. Ben ik Tevreden? is opgenomen in de definitieve waaier Kwaliteitskader Cliëntervaring  van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN).

Meer informatie?
Heeft u interesse in het cliëntervaringsinstrument Ben ik Tevreden? Neem dan een kijkje op de website www.beniktevreden.nl of vraag vrijblijvend informatie of een offerte aan via info@beniktevreden.nl .


22.12.17
Praktikon wenst u fijne feestdagen!

Praktikon verstuurt ook dit jaar een digitale kerstwens in plaats van een postkaart. Het bedrag dat hiermee wordt bespaard, doneert Praktikon aan Heppie: een organisatie die kinderen helpt die door omstandigheden niet de kans krijgen om kind te zijn. Heppie haalt deze kinderen uit de vicieuze cirkel en zet ze in hun kracht. Eenzaamheid wordt vervangen door zelfvertrouwen, nieuwe vriendjes en positieve herinneringen. Zodat ze weer durven dromen. Een nieuwe start, een tweede jeugd. Wilt u ook doneren? Klik dan hier.


19.12.17
Landelijke monitor sociale veiligheid op scholen 2018

Hoe veilig is uw school in de beleving van leerlingen, personeel, schoolleiding en ouders? Welke plekken binnen en rondom de school voelen voor hen veilig en welke niet? Hebben ze wel eens geweld ervaren? Worden ze gepest – op het schoolplein, via briefjes, of via internet? Weten leerlingen bij wie ze terecht kunnen als er iets vervelends gebeurt?

U krijgt antwoord op deze vragen, als u deelneemt aan de Veiligheidsmonitor die komend voorjaar in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wordt afgenomen. In 2018 wordt het onderzoek uitgevoerd door Praktikon, KBA Nijmegen en het NJi. Scholen kunnen dat schooljaar kosteloos meedoen met de Veiligheidsmonitor. Aanmelden voor deelname is vanaf december 2017 mogelijk voor alle PO-, VO- en (V)SO-scholen.

De Veiligheidsmonitor peilt diverse veiligheidsaspecten bij leerlingen, personeel, de schoolleiding en ouders. Door deel te nemen aan deze monitor, krijgen scholen een breed inzicht in het sociale veiligheidsbeleid van de school en de sociale veiligheidsbeleving van alle partijen. Bovendien voldoen scholen door deelname aan de Veiligheidsmonitor aan de wettelijke verplichting voor het monitoren van de sociale veiligheid.

Hoe gaat het in z’n werk?

Deelname aan de veiligheidsmonitor 2018 is gratis. De afnameperiode kan door de school zelf worden bepaald, tussen half januari en eind april.

Aanmelden

Wie wil deelnemen aan de Veiligheidsmonitor 2018, kan zich nu aanmelden via de website www.schoolveiligheid.net. Doe het snel, u heeft dan tot eind april om de vragenlijsten uit te zetten en in te vullen. Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen via het e-mailadres info@schoolveiligheid.net.

Vragenlijsten

Op grond van de ervaringen van voorgaande rondes zijn de vragenlijsten voor alle doelgroepen verbeterd. Invullen van de digitale vragenlijst kost voor personeel ongeveer 10 minuten. Voor leerlingen geldt een invultijd van gemiddeld 20 minuten, afhankelijk van het leesniveau van de leerlingen. Aangeraden wordt een lesuur te reserveren, waarin ook de instructie plaats kan vinden. De ervaring leert dat de voorbereiding van de afname en het opstellen van een rooster door de coördinator een dagdeel in beslag neemt, net als het doornemen, analyseren en bespreken met het team van de resultaten.

Rapportage

Scholen krijgen een rapportage per locatie. Alleen de betreffende school krijgt toegang tot deze informatie. In de rapportage zijn ook de landelijke resultaten opgenomen, zodat een vergelijking gemaakt kan worden (benchmarken). Na toestemming van de school kunnen de vereiste gegevens ook worden aangeleverd aan de Inspectie van het Onderwijs. Hiermee laat u zien dat uw school voldoet aan de wettelijke eisen voor het monitoren van de sociale veiligheid.

Het Ministerie van OCW krijgt geen gegevens van individuele scholen. Wij leveren aan OCW alleen een overzichtsrapportage voor alle scholen. Deze landelijke uitkomsten zijn niet te herleiden tot individuele schoollocaties.


16.11.17
Nieuwe editie ‘Zicht op effectiviteit’ uit

Donderdag 9 november 2017 jl. werd de nieuwe, volledig herziene en geactualiseerde editie van ZICHT OP EFFECTIVITEIT. Handboek voor resultaatgerichte ontwikkeling van interventies in de jeugdsector (onder redactie Tom van Yperen, Jan Willem Veerman en Bas Bijl) gepresenteerd. De feestelijke aankondiging vond plaats tijdens een bijeenkomst van Samenwerkingsverband Effectieve Jeugdzorg Nederland (SEJN), dat een belangrijke rol heeft gespeeld bij de totstandkoming van dit Handboek. De vorige editie uit 2008 voorzag duidelijk in een behoefte. De effectladder, met de verschillende vormen van onderzoek die leiden tot steeds sterkere bewijskracht voor de effectiviteit van een interventie, is inmiddels een begrip geworden. De geactualiseerde editie biedt nieuwe inzichten, voorbeelden en handreikingen en bespreekt actuele discussiepunten. Nieuw is dat de nadruk nu niet ligt op onderzoek maar op de resultaatgerichte ontwikkeling van interventies, waar verschillende actoren uit praktijk, beleid en onderzoek een bijdrage aan kunnen leveren. Naast de drie redacteuren hebben 27 gastauteurs aan de 23 hoofdstukken van het boek meegewerkt, waaronder een viertal medewerkers van Praktikon. Het boek wordt uitgegeven door Lemniscaat.

Bekijk hier de flyer of ga voor meer informatie naar www.SEJN.nl.


24.10.17
EMPO Ouders 3.1 en EMPO Jongeren 3.1 met normgegevens beschikbaar!

Praktikon heeft in samenwerking met Pactum de EMPO 3.1 ontwikkeld. De EMPO 3.1 brengt
in kaart waar de eigen mogelijkheden van cliënten versterkt kunnen worden zodat zij grip krijgen op hun leefsituatie. Er is een versie voor ouders en een versie voor jongeren. De EMPO Ouders 3.1 meet de eigen kracht van ouders als opvoeder. De EMPO Jongeren 3.1 meet de eigen kracht van jongeren in het algemeen. De lijst wordt door ouders of jongeren ingevuld (zelfrapportage). Voor de EMPO Ouders 3.1 en EMPO Jongeren 3.1 zijn normgegevens beschikbaar. De EMPO 3.1 vervangt de eerdere niet-genormeerde EMPO-lijsten.

De EMPO 3.1 is gebaseerd op Zimmerman’s concept van Psychologische Empowerment en bestaat uit drie componenten: de intrapersoonlijke (gevoel van controle/competent te zijn), de interactionele (alertheid en bereid om ongewenste situaties zelf aan te pakken), en de gedragscontrole component (copinggedrag, alleen bij de versie voor ouders).

De EMPO Jongeren 3.1 bevat 14 vragen en de EMPO Ouders 3.1 bevat 12 vragen die beantwoord kunnen worden met: 1 (Zeer mee oneens), 2 (Mee oneens), 3 (Niet mee oneens, niet mee eens), 4 (Mee eens) of 5 (Zeer mee eens). De betrouwbaarheid van de EMPO Ouders 3.1 is goed voor de totale schaal (alpha=.86) en voor de drie subschalen (intrapersoonlijk: .87, interactioneel: .74, en gedragscontrole: ,97). Ook de betrouwbaarheid van de EMPO Jongeren 3.1 is goed voor de totale schaal (.89) en voor de twee subschalen (intrapersoonlijk: .89, interactioneel: .79).

De EMPO Ouders 3.1 en EMPO Jongeren 3.1 kunnen vanaf 1 november ook digitaal worden afgenomen via BergOp.

Download hier de vragenlijsten of neem voor meer informatie contact op met Harm Damen.

Referenties:
Damen, H., Veerman, J. W., Vermulst, A. A., Nieuwhoff, R., de Meyer, R. E., & Scholte, R. H. (2017). Parental empowerment: Construct validity and reliability of a Dutch empowerment questionnaire (EMPO). Journal of Child and Family Studies26, 424-436.

Damen, H. R., Veerman, J. W., Vermulst, A. A., Nieuwhoff, R., de Meyer, R. E., & Scholte, R. H. J. (2017). Empowerment van ouders als opvoeder: Constructvaliditeit en betrouwbaarheid van een Nederlandse empowermentvragenlijst (EMPO). Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk, 56, 28-48.


06.10.17
Outcome-dashboards: Inzicht in resultaten van jeugdhulp

Zorgaanbieders en gemeenten staan voor de uitdaging de kwaliteit en resultaten van de jeugdhulp helder in kaart te brengen. Praktikon is gespecialiseerd in het monitoren en in beeld brengen van uitkomsten van jeugdhulp en kan ondersteuning bieden bij het verzamelen, bewerken, analyseren, interpreteren en presenteren van gegevens. Daartoe heeft Praktikon onder andere outcome-dashboards ontwikkeld. Dit zijn resultaatoverzichten die de uitkomsten van de ingezette jeugdhulp in één oogopslag duidelijk maken. Daarnaast kan Praktikon het proces van aanlevering van gegevens aan gemeenten, zorgregio’s en het CBS ondersteunen en helpen automatiseren, wat zorgaanbieders veel werk kan besparen.

Outcome-dashboards
De basis voor de dashboards zijn de outcome-indicatoren zoals die door de VNG, het NJi en de brancheorganisaties zijn vastgesteld:

 • Uitval
 • Cliënttevredenheid
 • Doelrealisatie

Onderstaand vindt u een voorbeeld van hoe resultaten op de indicator ‘Uitval’ en ‘Doelrealisatie’ kunnen worden weergegeven:


Voorbeeldweergave outcome indicator ‘Uitval’

In gesprek over resultaten van zorg
Door de resultaten van de zorg op een toegankelijke manier weer te geven, kunnen zorgaanbieders en gemeenten gemakkelijk en op een eenduidige manier informatie uitwisselen. Gegevens kunnen worden weergegeven per gemeente of zorgregio, binnen de instelling als geheel of bijvoorbeeld per afzonderlijke zorgvorm. De gegevens kunnen in gesprekken tussen zorgaanbieders en gemeenten waardevolle aanknopingspunten bieden voor verbetering van de geboden zorg.

Een flexibel aanbod
Omdat criteria voor aanlevering van gegevens kunnen veranderen en wensen van instellingen en beleidsmakers kunnen verschillen, zijn de dashboards op maat in te richten en aan te passen. Heeft u hier vragen over? Neem dan contact op met Praktikon voor een persoonlijk advies.


Voorbeeldweergave outcome indicator ‘Doelrealisatie’

Meer informatie?
Ga naar ‘Dashboards outcome indicatoren‘ voor uitgebreide informatie en een demonstratie van de dashboards.
Voor het bespreken van de mogelijkheden of een vrijblijvende offerte kunt u contact met ons opnemen. We helpen u graag verder!

 


05.10.17
Cliëntervaringsinstrument Ben ik Tevreden? – samenwerking met Martha van Biene

Martha van Biene en Praktikon zijn een samenwerkingsrelatie aangegaan voor het uitgeven en verder ontwikkelen van het cliëntervaringsinstrument Ben ik Tevreden?. Ben ik Tevreden? is een laagdrempelig en praktisch instrument waarmee de kwaliteit van bestaan en klantervaring van mensen met een (verstandelijke) beperking in kaart gebracht én verbeterd kan worden. Het instrument wordt samen met een professional ingevuld en maakt deel uit van het persoonlijk plan van de klant. Doel: een zo goed mogelijke kwaliteit van bestaan van de klant, met zeggenschap over eigen leven, verbondenheid met anderen en zelfwaardering.

Met het instrument Ben ik Tevreden? wordt voldaan aan de eisen van het wettelijke kwaliteitskader van de gehandicaptensector. Ben ik Tevreden? is opgenomen in de definitieve waaier Kwaliteitskader Cliëntervaring van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN).

Ben ik Tevreden? is voortdurend in ontwikkeling. Zo is er onlangs een versie van Ben ik Tevreden? ontwikkeld voor ambulante cliënten en worden ook de mogelijkheden om de zorg in de sector Verpleging, Verzorging en Thuiszorg vanuit cliëntperspectief te evalueren door het Nivel onderzocht. Verder zal Praktikon de komende periode een valideringsonderzoek uitvoeren van de observatielijst voor cliënten met ernstig meervoudige beperkingen (EMB-cliënten). Ook biedt Praktikon trainingen aan die de professionals voorbereiden op het werken met het instrument. De vragenlijst ‘Ben ik Tevreden?’ is tevens opgenomen in het webbased softwarepakket BergOp van Praktikon, zodat deze digitaal kan worden ingevuld. Daarnaast is er een kwaliteitscheck ontwikkeld waarmee organisaties inzicht kunnen krijgen in de implementatie en het gebruik van het instrument.

Meer informatie?
Bekijk de website van ‘Ben ik Tevreden?’ of neem voor vragen contact op met Nina Esmeijer of Maud Hebben.


05.10.17
Kwalitatieve effectanalyses met de Effectencalculator

De Effectencalculator is ontwikkeld om vernieuwende werkwijzen in het sociaal domein te evalueren. De Effectencalculator onderzoekt de effectiviteit van vernieuwende methoden door middel van een constructieve dialoog tussen betrokkenen bij de hulpverlening van een individuele cliënt. Door meerdere individuele casussen op deze wijze te evalueren ontstaat een beeld over de werkzame ingrediënten van een werkwijze. Met behulp van een maatschappelijke prijslijst kan een inschatting worden gemaakt van de kosteneffectiviteit van de nieuwe aanpak. Deze kwalitatieve onderzoeksmethode kan ook op verschillende manieren worden toegepast bij bestaande interventies, om werkzame bestanddelen en kosteneffectiviteit van de interventie in kaart te brengen.

De Effectencalculator maakt op twee manieren een verschil zichtbaar:

 • tussen begin- en eindsituatie
 • tussen interventie (‘wat is gedaan’) en referentie (‘wat zou er gebeurd zijn zonder’).

Tijdens een sessie met betrokkenen wordt met elkaar een werkblad ingevuld, die naderhand wordt uitgewerkt tot een beknopte casusbeschrijving.

Praktikon biedt de Effectencalculator aan als kwalitatief instrument voor het evalueren van de (kosten)effectiviteit van interventies. Deze methodiek vormt een waardevolle aanvulling op ons aanbod van effectonderzoek met behulp van gestandaardiseerde instrumenten. Een aantal medewerkers is getraind in de methodiek en heeft de nodige ervaring met evaluatieonderzoek. De precieze vraagstelling en inzet van de Effectencalculator worden in overleg met de opdrachtgever nader ingevuld.

Meer informatie?
Kijk op www.effectencalculator.nl en neem contact op met Praktikon.


03.10.17
Veiligheidsmonitor: Aanvullende analyses personeel V(S)O 2016

Eind 2016 is de tweejaarlijkse monitor Sociale Veiligheid gepubliceerd (Tweede Kamer 2016-2017, 29240, nr.75). De monitor liet zien dat 88% van de personeelsleden in het voortgezet (speciaal) onderwijs zich veilig voelde, maar dus ook dat 12% zich niet veilig voelde. Om meer inzicht te krijgen in de factoren die samenhangen met ervaren veiligheid/onveiligheid van personeel binnen het voortgezet onderwijs is aan Praktikon gevraagd de onderzoeksgegevens op dit onderdeel verder te analyseren. Dat heeft het volgende rapport opgeleverd: ‘Sociale veiligheid in en rond scholen. Aanvullende analyses personeel V(S)O 2016’. Dit rapport is aangeboden aan sociale partners verenigd in het Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Voortgezet Onderwijs (VOION).

Bron: Rijksoverheid


26.09.17
Praktikon Trusted Partner van de ZRM

In 2017 heeft de GGD Amsterdam de Zelfredzaamheid-matrix (ZRM) herzien. Om de kwaliteit te kunnen waarborgen heeft de GGD Amsterdam aangegeven dat alleen Trusted Partners de ZRM digitaal mogen aanbieden. Praktikon is zo’n Trusted Partner. Als Trusted Partner krijgt Praktikon (inhoudelijke) ondersteuning en wordt de digitale versie door de GGD gecontroleerd.
Met een BergOp-licentie kunt u voor €100,- per half jaar onbeperkt gebruik maken van de ZRM 2017 via BergOp. Dit bedrag gebruikt de GGD voor verdere ontwikkeling van het meetinstrument en voor het borgen van de kwaliteit van de toepassing.

Meer informatie?
Bij interesse of vragen neem contact op met Praktikon.


19.09.17
Nieuw instrument meet zelfredzaamheid kind en gezin

Hulptrajecten voor kinderen en gezinnen zijn steeds meer gericht op een toename van de zelfredzaamheid en het versterken van de eigen kracht, en niet alleen op het verminderen van problemen. Voor het in kaart brengen van zelfredzaamheid bij volwassenen zijn sinds enkele jaren instrumenten beschikbaar. Maar hoe breng je zelfredzaamheid van kinderen en gezinnen in kaart? Voor professionals die hiermee aan de slag willen, lanceren het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en Praktikon vandaag de Zelfredzaamheidschaal voor jeugdigen (ZRJ).

De ZRJ bestaat uit varianten voor verschillende leeftijdsgroepen en wordt bij voorkeur samen met het gezin ingevuld. Er is een uitgebreide handleiding. De ZRJ is afgestemd op de door de GGD Amsterdam ontwikkelde Zelfredzaamheid-Matrix® (ZRM®) voor volwassenen. Aantrekkelijk aan beide instrumenten is dat je voor alle belangrijke levensdomeinen in kaart kunt brengen hoe iemand functioneert. De scores op de domeinen helpen bij het opstellen van doelen voor een hulptraject en het bepalen welke hulp nodig is.

Zelfredzaamheid

De ZRJ gebruikt dezelfde definitie als de ZRM®: zelfredzaamheid is het zelf realiseren van een acceptabel niveau van functioneren op de belangrijkste domeinen van het dagelijks leven. Het gaat hier over ‘samen redzaam’ zijn; om zelfredzaam te zijn ben je afhankelijk van anderen. Tot die anderen behoren niet alleen gezinsleden, maar ook mensen uit het sociale netwerk van het gezin en hulpverleners. Om zelfredzaam te zijn, moet je om hulp kunnen vragen, dat op tijd en op een begrijpelijke manier kunnen doen.

Op weg naar een Digi-ZRJ

Om het gebruikersgemak van de ZRJ te verhogen wordt gewerkt aan een digitale tool. De Digi-ZRJ moet het voor professionals eenvoudiger maken om de ZRJ in te vullen, samen met jeugdigen en ouders. De tool wordt daarom in nauwe samenwerking met gebruikers ontwikkeld.

Samenwerkingspartners

De ZRJ is een uitgave van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en Praktikon en is tot stand gekomen in samenwerking met gemeenten en organisaties in Emmen en Noord- en Midden-Drenthe, en met medewerking van diverse jeugdhulpinstellingen in heel Nederland.

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Meer informatie?
Download hier de handleiding: De Zelfredzaamheidschaal voor jeugdigen en gezinnen (ZRJ)


31.07.17
Dashboards: Outcome-indicatoren helder in beeld

Transparantie in de zorg is belangrijker dan ooit.  Jeugdzorginstellingen staan voor de uitdaging om hun zorgresultaten helder in kaart te brengen, niet alleen om de zorg binnen de instelling te optimaliseren, maar ook om samen met gemeenten in gesprek te gaan over de resultaten.

Om de informatie-uitwisseling tussen de betrokken partijen te ondersteunen, heeft Praktikon dashboards ontwikkeld die inzicht bieden in de resultaten van de ingezette jeugdhulp. Dit sluit aan bij het initiatief vanuit de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) om tot meer harmonisatie van ‘outcome-indicatoren’ te komen.

Wilt u meer weten over welke indicatoren dit precies zijn en wat u zou kunnen met de dashboards? Klik dan hier voor meer informatie.


24.05.17
ZO! VAN OBSERVEREN TOT STIMULEREN

In opdracht van de zeven Pedologische Instituten in Nederland (PI-7) is de observatielijst ‘Zelfregulatie in het onderwijs’ (ZO!) ontwikkeld. De ZO! is een hulpmiddel om het ontwikkelingsniveau van leerlingen op het gebied van zelfregulatie in kaart te brengen. Wanneer duidelijk is op welk niveau een leerling zelfregulatie heeft ontwikkeld, kunnen zijn of haar onderwijsbehoeften geformuleerd worden. Het is vervolgens mogelijk om het (intensieve) onderwijs-zorgarrangement zo in te richten, dat het aansluit op de onderwijsbehoeften van die individuele leerling of van een groep leerlingen.

Onlangs verscheen in ‘Kind & Adolescent Praktijk’ een artikel over de ZO!  In dit artikel wordt aandacht geschonken aan de totstandkoming van de ZO!, worden de validiteit en betrouwbaarheid besproken en wordt gekeken naar de eerste ervaringen met de ZO! vanuit de praktijk. Uit een pilot blijkt dat leerkrachten positief zijn over het gebruik van de ZO!. Daarnaast blijkt de ZO! bruikbaar voor verschillende doeleinden en lijkt er in het land grote interesse te zijn in een handelingsgericht instrument om onderwijs-zorgarrangementen te volgen en vorm te geven. De ZO! lijkt dan ook te voldoen aan een behoefte ‘in het veld’. Er dient echter nog nader onderzoek te worden gedaan naar de implementatie, het gebruik en de meerwaarde van de ZO! in de praktijk. Lees hier het volledige artikel.

Klik hier voor meer informatie over de ZO! of neem contact op met Tamara Wally (t.wally@cedgroep.nl) of Coleta van Dam (c.vandam@praktikon.nl).


01.04.17
Sociale veiligheid in en rond scholen

Veiligheid op en rond school wordt sinds 2006 actief door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)gemonitord. Het ITS, onderdeel van de Radboud Universiteit Nijmegen, heeft in 2006 de basis gelegd voor het onderzoeksmodel van de landelijke monitor. De afgelopen jaren heeft het ITS de monitor afgenomen in samenwerking met het NJI en Regioplan. Met het opheffen van het ITS in 2016 is de rapportage van de monitor voor dat jaar overgenomen door Praktikon. In 2006 en 2008 is de monitor alleen in het voortgezet onderwijs afgenomen, in 2010, 2012, 2014 en 2016 ook in het primair onderwijs. De monitor levert niet alleen een landelijk beeld, maar ook schoollocaties krijgen een rapportage op schoolniveau waarmee ze het eigen veiligheidsbeleid kunnen toetsen en het veiligheidsklimaat kunnen monitoren.

Beknopte resultaten V(S)O
In het voortgezet onderwijs voelt het grootste deel van zowel de leerlingen als de personeelsleden zich door de jaren heen veilig op school. Het percentage leerlingen dat zich veilig voelt op school is vanaf 2006 tot 2016 door de jaren heen stabiel tussen de 93% en 95%.

Resultaten voortgezet onderwijs

Leidinggevenden
Over de jaren worden er volgens leidinggevenden steeds vaker maatregelen met betrekking tot het veiligheidsbeleid op scholen genomen, van 61% in 2006 naar 69% in 2014. Met de meting van 2016 erbij kan worden gesteld dat vanaf 2012 dit percentage redelijk stabiel blijft rond de 68%.

Personeelsleden

 • Bijna het voltallige personeel (bijna 100%) geeft aan dat er gedragsregels op school zijn. Op de vraag waar deze gedragsregels in te zien of te verkrijgen zijn, bestaat meer diversiteit in antwoorden. Het personeel zegt in toenemende mate dat de regels in de hal/gang zijn in te zien, in 2016 (55%) stabiliseert dit. Vanaf 2010 zien we een stabilisatie op 90% van de personeelsleden die aangeven dat de regels via internet zijn te raadplegen.
 • Een grote meerderheid van het onderwijspersoneel voelt zich veilig. Op school zelf geldt dat voor 88%, gevolgd door het veiligheidsgevoel op de parkeerplaats (87%), schoolomgeving (87%) en fietsenstalling (84%).
 • Bij het personeel is 35% van mening dat er voldoende voorlichting, instructie en training is ten aanzien van agressie en geweld. Het adequaat opvangen van slachtoffers en aanpakken van daders is volgens respectievelijk 74% en 76% van de personeelsleden goed geregeld.

Leerlingen

 • Een overgrote meerderheid van de leerlingen (84%) geeft aan dat er op school gedragsregels zijn. De meeste leerlingen noemen verschillende bronnen, waar de gedragsregels geraadpleegd kunnen worden. De bekendheid met deze bronnen komt nergens boven de 50% uit.
 • Een grote meerderheid (95%) van de leerlingen voelt zich veilig op school. Op andere locaties is het veiligheidsgevoel ook hoog: ruim 93% bij de fietsenstalling, op de parkeerplaats 94% en in de omgeving van de school ook 94%.
 • Leerlingen zijn het vaakst slachtoffer van verbaal geweld, over de gehele periode vanaf 2006 heeft ongeveer een derde (30%) van de leerlingen hiermee te maken gehad als slachtoffer. Over de gehele periode is ongeveer 5% tot 8% van de leerlingen slachtoffer van seksueel geweld. Alle percentages zijn redelijk stabiel over de jaren, er is geen duidelijke trend zichtbaar.

Pesten
In tegenstelling tot de leerlingen geven personeelsleden aan nauwelijks dader dan wel slachtoffer te zijn van pesten. In het voortgezet onderwijs worden minder kinderen gepest. Twee jaar geleden ging het om 11 procent van de leerlingen, dat is nu 8 procent. In totaal geeft 5% van de leerlingen in het voortgezet onderwijs aan wekelijks of dagelijks te worden gepest, ook dit percentage lag in 2014 echter hoger op 8%.

Sociale veiligheid LHBT
Door de jaren heen zijn er nauwelijks veranderingen op dit gebied. Tussen de 12% en 15% van de leerlingen vindt het niet in orde indien ze les krijgen van een docent die homoseksueel of lesbisch is, 68% van de leerlingen accepteert homoseksuele jongens als vriend en 73% accepteert lesbische meisjes als vriendin. Daarentegen geeft 18% aan geen homoseksuele jongen als vriend te willen, en 13% accepteert geen vriendschap met lesbische meisjes. Jongens zijn minder tolerant tegenover LHBT dan meisjes.

Download hier het volledige onderzoeksrapport.


20.03.17
Meedenken over de doorontwikkeling van Wijkteams werken met jeugd?

De digitale toolbox www.wijkteamswerkenmetjeugd.nl is inmiddels al ruim een jaar online. Er staan meer dan 70 tools op voor jeugdprofessionals in wijkteams en we ontvangen positieve reacties. Maar net als de praktijk willen wij ook in beweging blijven en ons continu verbeteren. Dat doen we graag samen met jou! In de bijeenkomst gaan we met een groep wijkteamprofessionals en samenwerkingspartners van de website in gesprek over jullie behoeften en wensen voor het gebruiken van tools in jouw dagelijkse werk. Werk jij in een wijkteam met jeugd en ben je op 10 april tussen 11.00 en 13.00 uur beschikbaar? Meld je dan nu aan bij s.abrahamse@nji.nl

 

De bijeenkomst vindt plaats in Utrecht, reiskosten worden vergoed en lunch wordt verzorgd.


07.03.17
Effectiviteit jeugdzorg op jeugdzorgboerderijen

In een door ZonMW gefinancierd onderzoek heeft Praktikon heeft samen met de Universiteit van Wageningen (WUR) en zorginstellingen Pactum en Trias onderzoek gedaan naar de effecten van jeugdzorgboerderijen.

Het doel van het onderzoek was om de (kosten)effectiviteit van verschillende intensieve en minder intensieve vormen van jeugdzorg op de boerderij te evalueren, omdat steeds meer kinderen en jongeren met een jeugdzorgindicatie naar de boerderij gaan.

In het onderzoek participeren jeugdzorginstellingen (Pactum en Trias) die kinderen en jongeren op boerderijen plaatsen waarmee ze een samenwerkingsverband zijn aangegaan. Bij de kinderen en jongeren is veelal sprake van hardnekkige emotionele en gedragsproblematiek in combinatie met problemen thuis en op school. De boer(in) begeleidt kinderen en jongeren op de boerderij en een ambulant begeleider van de instelling onderhoudt het contact met de boer(in) en vaak ook met het gezin van de jeugdige.

Het rapport met de uitkomsten van het onderzoek kunt u hier downloaden.


21.12.16
Fijne feestdagen en alle goeds voor 2017!

Van 24 december tot en met 1 januari zijn wij gesloten. Vanaf maandag 1 januari kunt u ons weer bereiken. Wij wensen iedereen fijne feestdagen en alle goeds voor 2017!


06.10.16
Self-assessment implementatie monitoring

Met de Best Rom Practice Checklist (BRPC) kunnen teams, afdelingen of instellingen nagaan hoe ver ze zijn met het implementeren van uitkomstenmonitoring. Via het invullen van 25 vragen (BRPC) krijgt men een beeld van de stand van zaken met betrekking tot de verzameling van gegevens, de benutting van uitkomsten en de vervulling van randvoorwaarden. De lijst is ontwikkeld door het Samenwerkingsverband Effectieve Jeugdzorg Nederland (SEJN). In 2014 werden er gegevens uit een onderzoek bij 26 instellingen van het SEJN gepresenteerd die als spiegelinformatie kunnen dienen. Bekijk hier de presentatie of de factsheet. De voornaamste conclusie uit dit onderzoek was dat de verzameling van gegevens en de vervulling van randvoorwaarden redelijk op gang lijken te zijn gekomen, maar dat de benutting van uitkomsten achterblijft. Er is dus nog ruimte voor verbetering!

De BRPC kan nu ook digitaal worden afgenomen via BergOp.


05.10.16
Handleiding VGFO beschikbaar

De handleiding van de Vragenlijst Gezinsfunctioneren voor Ouders (VGFO; Veerman, Kroes, De Meyer, Janssen, Nguyen & Vermulst, 2016) is nu beschikbaar. We hebben voor u een nieuwe, verbeterde versie. De VGFO zelf en de normen zijn ongewijzigd.

De VGFO meet het gezinsfunctioneren van ouders in de opvoeding van hun kind(eren) in leeftijd van 0 t/m 18 jaar en richt zich op het functioneren van de ouders. De VGFO maakt deel uit van een bredere set aan vragenlijsten: de Vragenlijsten Gezin en Opvoeding (VG&O). Klik hier voor meer informatie over de vragenlijst.

U kunt de nieuwe VGFO handleiding hier downloaden. Wilt u liever een gedrukt exemplaar? De print-on-demand kunt u bestellen bij Eburon.09.08.16
Nieuwe vragenlijst: ZO!

De Observatielijst Zelfregulatie in het Onderwijs (ZO!) brengt het ontwikkelingsniveau van een leerling op het gebied van zelfregulatie in kaart. Aan de hand van 15 items beoordeelt de leerkracht in hoeverre een leerling in staat is om zijn gedrag, gevoel en aandacht zodanig te reguleren dat hij tot leren en functioneren op school kan komen. Wanneer duidelijk is op welk niveau een leerling zelfregulatie heeft ontwikkeld, kunnen zijn onderwijsbehoeften geformuleerd worden. Het is vervolgens mogelijk om het (intensieve) onderwijs-zorgarrangement zo in te richten, dat het aansluit op de onderwijsbehoeften van die individuele leerling of van een groep leerlingen.

Klik hier voor meer informatie of neem contact op met Tamara Wally (t.wally@cedgroep.nl) of Coleta van Dam (c.vandam@praktikon.nl).


13.07.16
Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming

In welke mate zijn de Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming verspreid en geïmplementeerd? Om die vraag draaide een brede peiling die Praktikon in opdracht van het Nederlands Jeugdinstituut in april heeft uitgevoerd. Aan de peiling gaven 405 professionals die te maken hebben met de richtlijnen gehoor.

Een overgrote meerderheid van de deelnemers (94%) is op de hoogte van het bestaan van de richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming. De richtlijnen sluiten over het algemeen goed aan bij de werkwijze van professionals. Ruim een derde heeft één of meerdere richtlijnen grondig gelezen en bijna alle respondenten vinden dat het gebruik van de richtlijnen behoort tot hun functie. Wel vragen de richtlijnen her en der nog wat aanpassingen in werkwijzen en/of vaardigheden. Zo worden cliëntroutes aangepast en wordt ander zorgaanbod aangeboden of ingekocht. Ook is cliëntparticipatie bij de implementatie van de richtlijnen nog niet bij alle organisaties voldoende onder de aandacht. Professionals zijn gemotiveerd om zelf met richtlijnen te werken. Met name degenen die de richtlijnen wat beter kennen. Binnen de organisaties wordt daar nog verschillend over gedacht. Men verwacht dat niet iedereen even enthousiast is om met de richtlijnen te gaan werken. Richtlijnen zijn in de organisaties vaak binnen bestaande overlegvormen besproken. Dat vinden de professionals ook het prettigst, maar ze willen ook graag meer scholing/training en voorlichtingsbijeenkomsten over de richtlijnen.

Lees hier de factsheet of ga voor meer informatie over de richtlijnen naar  www.richtlijnenjeugdhulp.nl.


04.07.16
Webinar kwaliteit spoedhulp 2015

Ook het tweede Webinar Spoedhulp Jeugd dat plaatsvond op 28 juni was een succes. Het webinar werd verzorgd door Inge Bastiaanssen van Praktikon. Tijdens het webinar presenteerde Inge Bastiaanssen de onderzoeksgegevens van Ambulante Spoedhulp (ASH) en Families First (FF) over de tweede helft van 2015.  Opvallend is een forse toename van crisishulp in de tweede helft van 2015. In deze periode zijn evenveel gezinnen geholpen met ASH en FF als de 12 maanden daarvoor! Instellingen geven hiervoor de volgende verklaring: wijkteams weten ons te vinden. De toename van crisishulp heeft daarnaast ook te maken met handelingsverlegenheid, onderschatting van de doelgroep en de onderbezetting van wijkteams.


27.06.16
Ruim 60 tools op wijkteamswerkenmetjeugd.nl

De website wijkteamswerkenmet.jeugd.nl is een initiatief van het Nederlands Jeugdinstituut in samenwerking met Movisie, Van Montfoort, PI Research en Praktikon. Samen hebben we bestaande instrumenten (tools) over het werken met jeugd gebundeld in een Toolbox voor Wijkteams. De online toolbox bevat nu ook hulpmiddelen van Rutgers en Stichting Opvoeden.nl.

Iedereen die in een wijkteam werkt met jeugd en gezin vindt in de online toolbox een handig overzicht van praktische hulpmiddelen. De website wijkteamswerkenmetjeugd.nl telt inmiddels ruim 60 tools. Per thema zie je in een oogopslag  welke tips, stappenplannen en informatiesheets beschikbaar zijn.

Nieuw op de website zijn onder andere: nog meer opvoedinformatie voor ouders (over seksuele ontwikkeling, grenzen stellen en belonen), Samen1plan (een online hulpverleningsplan waarin ouders, hulpverleners en andere betrokkenen kunnen samenwerken), een instrument om risicovol middelengebruik vast te stellen en een vragenlijst om de eigen kracht van ouders en jongeren in kaart te brengen.

Bekijk hier de site!