Praktikon.nl maakt gebruik van cookies om de website goed te kunnen laten werken en te analyseren hoe de website wordt gebruikt. Voor meer informatie, bekijk ons privacybeleid.

Bel voor meer informatie 024 3615480 |
info@praktikon.nl
Direct naar: BergOp.info
Trainingen
U bent hier: Home / Wat we doen / Trainingen
Trainingen

Training op maat

Praktikon heeft jarenlange ervaring in het implementeren en uitvoeren van Routine Outcome Monitoring (ROM). Vanuit deze ervaring verzorgen wij diverse trainingen, cursussen en coachingstrajecten die bijdragen aan het professionaliseren van de zorg.

Op dit moment is ons aanbod:

Werken met vragenlijsten

In deze training leert u hoe u de resultaten van vragenlijsten kunt bespreken met cliënten en/of ouders. Ook krijgt u inzicht in hoe de vragenlijsten kunnen worden ingezet bij een behandeltraject. We bieden een basistraining en een vervolgtraining aan. Klik hier voor meer informatie.

BergOp: instructie

Samen met twee of drie mensen van uw instelling richten wij uw BergOp-omgeving in. We zorgen ervoor dat gegevens op de juiste niveaus kunnen worden ingevoerd en kijken samen hoe BergOp het best aansluit bij uw organisatie. Tijdens een instructietraining geven wij uw medewerkers aanwijzingen over de functies van BergOp, waarmee zij gaan werken. Het is een training op maat, die tegemoet komt aan uw wensen. Wilt u vragenlijsten via de mail versturen of op papier afnemen? Of wilt u op een andere manier met BergOp werken? Wij leggen uit, wat u wilt weten. Een instructietraining duurt gemiddeld twee tot drie uur. Klik hier voor meer informatie.

BergOp: opfriscursus

Deze cursus is identiek aan een instructietraining, maar kunt u inkopen als er behoefte is aan een opfriscursus. Bijvoorbeeld als er veel nieuwe medewerkers zijn of als uw instelling het gebruik van BergOp gaat intensiveren of veranderen. Klik hier voor meer informatie.

Logistiek dataverzameling

In deze training leert u hoe u het gebruik van BergOp en het invullen en bespreken van vragenlijsten kunt integreren in de huidige logistieke processen van uw instelling. Enkele vragen die hierbij aan bod komen zijn: Wanneer kan een vragenlijst worden afgenomen? Wie van onze instelling voert de cliëntgegevens in?

SWIS Suite: instructie en ondersteuning

De SWIS Suite facilitators trainen scholen om optimaal gebruik te kunnen maken van SWIS Suite. In de SWIS training wordt allereerst achtergrondkennis verschaft over datagestuurde besluitvorming. De scholen krijgen middels de training inzicht in de gedragsincidentenregistratie en het opvragen van gedetailleerde gedragsrapporten. Een SWIS Suite training duurt 3 uur en de deelnemers ontvangen de SWIS Suite handleiding, hand-outs, trainingsmaterialen en een bewijs van deelname. Aanvullende ondersteuning bestaat uit het meedenken in gedragsanalyses en het opstellen van rapporten binnen SWIS Suite. Dat kan bijvoorbeeld een analyse van specifieke gedragsincidenten zijn (zoals pestgedrag) op bepaalde tijden of locaties gedurende het jaar. Deze aanvullende service kan op aanvraag, per kwartaal of maandelijks worden geboden. Klik hier voor meer informatie.

Ben ik tevreden? Introductietraining, Train de trainer en Module Teamleren

Cliënttevredenheid kan het best in beeld worden gebracht met terugkerende momentopnamen. In de introductietraining van Ben ik Tevreden? helpen onze trainers u graag om vaardig te worden in het gebruik van dit cliëntervaringsinstrument, zodat u het kunt blijven toepassen. Maar u kunt ook zelf trainer worden! In het ‘Train de trainer’ programma van Ben ik Tevreden? leert u het instrument door en door kennen, zodat u dit aan uw collega’s kunt overbrengen. Op deze manier kan het instrument binnen uw gehele organisatie uitgerold worden. Daarnaast is een verdiepende Module ‘Teamleren’ ontwikkeld waarin facilitators worden opgeleid om binnen de organisatie teams te faciliteren bij het implementeren van Ben ik Tevreden? en de doorontwikkeling van reflectieve teams. De werkwijze is afgeleid van ‘wederkerig leren’: de vraag van de cliënt bepaalt welke competentie de ondersteuner inzet (Van Biene, 2005). Klik hier voor meer informatie.

Workshop kwalitatieve data-analyse

Wat te doen met grote hoeveelheden kwalitatieve gegevens, bijvoorbeeld uit interviews of open vragen van een meetinstrument? In deze workshop maak je kennis met twee manieren van analyseren van kwalitatieve gegevens: door open te coderen (inductief) en met behulp van een codeerformat met vooraf bepaalde categorieën (deductief). Er wordt ingegaan op narratief onderzoek en het ontdekken van vraagpatronen; er wordt geoefend met coderen en tot slot wordt er ingegaan op de mogelijkheden in de werk-/onderzoekspraktijk.

Deze workshop is bedoeld voor iedereen die meer uit kwalitatieve gegevens wil halen, zoals onderzoekers, medewerkers kwaliteit en ontwikkeling (HBO+) en andere belangstellenden. Er is geen voorkennis nodig om deel te nemen aan deze workshop. Indien gewenst kan er gelijk met eigen gegevens gewerkt worden. Kosten voor deelname aan deze workshop zijn €175,- (excl. BTW). Indien er zich 4 of meer personen uit eenzelfde instelling aanmelden, geldt een korting van 15%.

De workshop wordt naar behoefte georganiseerd en bestaat uit één dagdeel. Er geldt een minimum van 8 en maximum van 20 deelnemers.

Hoe word ik een Scientist Practitioner?

Deze cursus vergroot de wetenschappelijke houding (attitude) van gedragswetenschappers. In vier bijeenkomsten van drie uur krijgt u inzicht in de canon van sociaal wetenschappelijk onderzoek, leert u te reflecteren op plannen uit de eigen organisatie en hoe u praktijkvragen omzet naar wetenschappelijke vragen en andersom. Klik hier voor meer informatie.

Meer weten over trainingen?

Wilt u meer informatie over trainingen voor uw instelling? Of wilt u liever een training afgestemd op uw eigen wensen en behoeften? Dat kan! In overleg kijken we wat u nodig heeft en stemmen daar het programma op af. Neem voor meer informatie contact op met Praktikon.

Bijdehandjes

Bijdehandjes zijn overzichtelijke, makkelijk te hanteren kaarten waarop verschillende onderwerpen kort en eenvoudig worden uitgelegd. Ze zijn met een ringetje aan elkaar verbonden. De bijdehandjes komen voort uit de trainingen van Praktikon.
De basisset bestaat uit:

  • Bespreekstramien
  • Klinisch gebied/problematisch gebied
  • Effectprofiel
  • T-score
  • P-score
  • OBVL
  • CBCL 1,5-5
  • CBCL 6-18
  • VGFO
  • VSOG

Bijdehandjes zijn te bestellen bij Praktikon voor €2,50 (ex BTW) per set. Bij 10 sets of meer worden geen verzendkosten in rekening gebracht.
Welke informatie wilt u nog meer bij de hand hebben? Laat het ons weten!